Test čističek vzduchu

Test hodnoty koncentrace ozónu

Česká legislativa říká, že hodnoty koncentrace ozónu v životním prostředí nesmí překročit 0,05 ppm. Zároveň ale ta samá legislativaČeské republiky nestanovuje povinnost čističky vzduchu testovat na produkci ozónu. Přesto byla čistička vzduchu Ionic-CARE Triton X6 testována na nezávadnost koncepce čističky s využitím elektrostatických filtrů. Čistička Ionic-CARE prošla přísným hodnocením ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde je měření ozónu běžnou součásti testu. A jaký byl výsledek testů? Naměřená koncentrace ozónu u čističky Ionic-CARE Triton X6 byla stanovena na 0,005 ppm, což je tedy hluboko pod přípustný limit. Abychom tento výsledek lépe přiblížili i laikům, můžeme uvést příklad: čichový práh koncentrace, kdy je zápach ozónu zaznamentelný více než 50 lidmi ze 100, je u průměrného člověka až od hodnoty 0,015 ppm!

Test u Státního zdravotního ústavu nebyl jediným, mimo tento test byl přístroje Ionic-CARE testován také v prestižní akreditované laboratoři EMPLA AG spol. s.r.o. V jedné místnosti bylo najednou spuštěno do provozu 10 čističek vzduchu Ionic-CARE. Čističky byly zapnuté na plný výkon, a ani přesto nebyly naměřeny nadlimitní hodnoty produkce ozónu.

Produkce ozónu při využití elektrostatického filtru se tedy nemusíte v žádném případě obávat obávat, jelikož prokazatelně neškodí lidskému zdraví.

 
 

Nabídka čističek vzduchu

 

Levný provoz čističky vzduchu

Levný provoz čističky vzduchu

Provoz Ionic-CARE Triton X6 je levný díky nízké spotřebě a omyvatelným filtrům, které není třeba dokupovat.

Vysoká účinnost čističky

Vysoká účinnost čističky

Vysoká účinnost čističky, která dosahuje až 96% zajišťuje skvělé pročištění vzduchu.

Tichý chod čističky

Tichý chod čističky

Tichý chod čističky je zajištěn technologií, kdy není k proudění vzduchu potřeba ventilátor. Díky tomu se čistička hodí i do ložnice.